Tvoření reality

06.09.2014 10:00

PŘEDNÁŠKA O TVOŘENÍ REALITY

Kdo tvoří realitu? Máme svobodnou vůli?

Hatha Yoga - součástí přednášky

sobota 6. 9. 2014 od 10.00 do 17.00 hod

Lázně Toušeň, Praha-východ, V Ovčárně 405, www.najdiklid.cz

Kdo doopravdy jsme?

Jaká je role člověka při tvorbě reality?

Existuje osud, karma a předurčení?

≈  

Láska k sobě a přijmutí skutečnosti jako cesta ke šťastnému životu a pocitu naplnění.

Ing. Karel Spilko (www.matrix-neo.cz ) působí jako lektor, spisovatel. Nabízí poznatky o tvoření reality.

Přednáška spojena s cvičením Yogy. 2 x 30 min - pozice na protažení a relaxaci, naučíte se efektivně uvolnit a využít jednoduché cviky ve svém každodenním životě. Lektor Yogy - Markéta Novotná.

 

1. VĚDOMÍ JAKO TVŮRCE REALITY – učení Advaity (vše pochází z Jednoty) - život jako hra vědomí se specifickým záměrem - jsme tam, kde máme být

2. AGAPE – láska k sobě – láska bez vnějšího důvodu jako nejvyšší životní princip 

3. PŘIJETÍ SKUTEČNOSTI – přijmutí toho, co je,  jako cesty k vnitřnímu klidu a k získání trvalého pocitu úlevy

 

 

Časový harmonogram:

10:00 – 11:30 h přednáška

11:30 – 12:00 h cvičení Yoga

12:00 – 13:00 h přestávka

13:00 – 15:00  přednáška

15:00 – 15:30 h cvičení Yoga

15:30 – 17:00 h přednáška

 

≈  ≈  ≈

 

 

Cena 1.200,- Kč. Závazné přihlášky na yoga@najdiklid.cz. Pozor! Kapacita omezena.

 tel.:+420 605 447 665

 

 

 

Na setkání s Vámi se těší Karel Spilko a Markéta Novotná.