Tvoření reality

06.09.2014 10:00

PŘEDNÁŠKA O TVOŘENÍ REALITY

Jak být sám sebou – Kdo jsem a co si přeji

Hatha Yoga - součástí přednášky

sobota 6. 9. 2014 od 10.00 do 17.00 hod

Lázně Toušeň, Praha-východ, V Ovčárně 405, www.najdiklid.cz

Nejdůležitější v životě je poznat,

kdo doopravdy jsem a co si opravdu přeji.

Poznejte, kudy vede vaše Stezka Srdce

a kam míří váš Skutečný Sever.

Jedině tak můžete najít pocit naplněnosti

a získat pocit, že váš život má smysl.

Přednáška vám objasní, jak působí Zákon Přitažlivosti a jak si vytváříte svou realitu.

Ing. Karel Spilko (www.matrix-neo.cz ) působí jako lektor, spisovatel, osobní a marketingový poradce. Nabízí jedinečné a originální poznatky o tvoření vlastní reality. Základem celé metodiky jsou vysoce praktické a fungující metody, které jsou odzkoušeny s úspěchem v každodenním životě. Jsou jednoduché a dají se lehce aplikovat na jakoukoli oblast - vztahy, podnikání, finance nebo rodinný život. Tyto nabízené metody jsou cíleně zaměřeny na osobní rozvoj.

Přednáška spojena s cvičením Yogy. 2 x 30 min - pozice na protažení a relaxaci, naučíte se efektivně uvolnit a využít jednoduché cviky ve svém každodenním životě. Lektor Yogy – Markéta Novotná

1. BÝT SÁM SEBOU – Zdravé sobectví – Jedinečný energetický potenciál - probuzení se z hypnotického spánku – Přijmout sebe a ostatní – Zvýšení vibrací

2. MATRIX – Myšlenky – Iluze - Zákon Přitažlivosti

- Identifikace – Závislost – Ego - Odpor

3. AGAPE – láska bez vnějšího objektu – cesta k sobě

– základní pohyb po proudu

4. PŘIJETÍ SKUTEČNOSTI přijmutí toho, co je, jako odrazový můstek – zamezení odporu – začátek cesty po proudu

5. ZÁSADY POHYBU PO PROUDU – spolupráce při tvorbě reality se svým Zdrojem

 

Časový harmonogram:

10:00 – 11:30 h přednáška

11:30 – 12:00 h cvičení Yoga

12:00 – 13:00 h přestávka

13:00 – 15:00  přednáška

15:00 – 15:30 h cvičení Yoga

15:30 – 17:00 h přednáška

 

≈  ≈  ≈

 

 

Cena 1.200,- Kč. Závazné přihlášky na yoga@najdiklid.cz. Pozor! Kapacita omezena.

 tel.:+420 605 447 665

 

 

 

Na setkání s Vámi se těší Karel Spilko a Markéta Novotná.