Tvoření reality

06.09.2014 10:00

PŘEDNÁŠKA O TVOŘENÍ REALITY

JAK BÝT SÁM SEBOU – KDO JSEM A CO SI PŘEJI
 
Hatha Yoga - součástí přednášky, pozice na protažení a relaxaci
 
sobota 6. 9. 2014 10:00 - 17:00 h
 
Lázně Toušeň, V Ovčárně 405
  

Nejdůležitější v životě je poznat,

kdo doopravdy jsem a co si opravdu přeji.

Poznejte, kudy vede vaše Stezka Srdce

a kam míří váš Skutečný Sever.

Jedině tak můžete najít pocit naplněnosti

a získat pocit, že váš život má smysl.

 ≈  

Přednáška vám objasní, jak působí Zákon Přitažlivosti a jak si vytváříte svou realitu. 

 ≈   ≈   ≈  

Ing. Karel Spilko (www.matrix-neo.cz ) působí jako lektor, spisovatel, osobní a marketingový poradce.  - nabízí jedinečné a originální poznatky o tvoření vlastní reality. Základem celé metodiky jsou vysoce praktické a fungující metody, které jsou odzkoušeny s úspěchem v každodenním životě. Jsou jednoduché a dají se lehce aplikovat na jakoukoli oblast - vztahy, podnikání, finance nebo rodinný život. Tyto nabízené metody jsou cíleně zaměřeny na osobní rozvoj.

 

Program:  10:00 - 11:30 Přednáška

                    11:30 - 12:00 Cvičení Yoga

                    12:00 - 13:00 Přestávka

                    13:00 - 15:00 Přednáška

                    15:00 - 15:30 Cvičení Yoga

                    15:30 - 17:00 Přednáška

1. Být sám sebou – Zdravé sobectví – Jedinečný energetický potenciál - probuzení se z hypnotického spánku – Přijmout sebe a ostatní – Zvýšení vibrací

2. Matrix – Myšlenky – Iluze - Zákon Přitažlivosti

- Identifikace – Závislost – Ego - Odpor

3. Agape – láska bez vnějšího objektu – cesta k sobě

– základní pohyb po proudu

4. Přijetí skutečnosti  –  přijmutí toho, co je, jako odrazový můstek – zamezení odporu – začátek cesty po proudu

5. Zásady pohybu po proudu – spolupráce při tvorbě reality se svým Zdrojem

          ≈   ≈   ≈

Cena 1 200 Kč. S sebou: pohodlné oblečení a pití.

Rezervace místa na emailu: yoga@najdiklid.cz nebo tel.: 605 447 665.

Na setkání s Vámi se těší Karel Spilko a Markéta Novotná.