OSHO Kundalini meditace

17.10.2016 12:28

OSHO Kundalini meditace je lehká a příjemná meditace, ideální začátek pokud OSHO meditace ještě neznáte.

V meditačních centrech se dělá každý večer, protože má úžasnou schopnost nechat zážitky z prožitého dne v sobě dosednout a nepříjemné věci opustit. Zbavuje napětí a ztuhlosti v těle i mysli a posiluje vědomou uvolněnou pozornost. Uvolněná energie může proudit a přináší nám radost a blaženost.
Meditace trvá 60 minut a má 4 fáze:

1. fáze: třesení (15min)

Buďte uvolnění a nechte celé své tělo se třást. Pociťujte energii stoupající nahoru od chodidel. Celí se uvolněte a staňte se tím třesením. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

2. fáze: tanec (15min)
Tančete … jakkoli to cítíte. Nechte celé tělo pohybovat se tak, jak samo chce. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

3. fáze: pozorování (15min)
Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku.

4. fáze: relaxace (15min)
Nechte oči zavřené, lehněte si a zůstaňte v klidu.

“Když děláte meditaci Kundalini, dovolte třesení, ale nedělejte ho! Stůjte tiše, pociťujte jak přichází a když se vaše tělo začne trochu chvět, pomozte mu, ale nezačněte ho dělat! Užijte si ho, ciťte tu blaženost, dovolte mu přijít, přijměte ho, přivítejte ho, ale nekonejte.” — Osho

“Když říkám třeste se, znamená to, že by se vaše pevnost, vaše zkamenělé bytí mělo otřást v samém základě tak, že se stane tekutinou, fluidem, roztaje, bude proudit. Když se vaše zkamenělé bytí stane tekuté, vaše tělo to bude následovat. Pak nebude ten, kdo se třese, ale pouze samo třesení. Nikdo ho nedělá, jednoduše se děje. Ten kdo činí zmizí.” — Osho