Nabízíme Vám příjemnou atmosféru v klidném prostoru. Můžete si odpočinout, vydechnout a vybrat si lekci která Vám vyhovuje, zde rozvrh lekcí.

 

Existuje mnoho systémů jógy, jeden z nejvhodnějších pro začátečníky - Hathajoga, učí jak si utužit a udržet zdraví. Jógové pozice (ásany) působí na svaly, klouby dech, oběhový, nervový a lymfatický systém, na všechny orgány i žlázy. Ovlivňují rovněž mysl, psychiku a čakry (energetická centra). Při provádění ásan hraje významnou roli dýchání. Sladíme-li dech s pohybem, je průběh pohybu harmonický, dýchání se prohlubuje. Většina lidí dýchá příliš mělce a povrchně, pravidelným cvičením se dýchání, které si osvojíte při józe, stane postupně přirozené a běžné.

Naše tělo je oživováno a udržováno při životě pozitivními a negativními silami.  Pozitivní pól je na temeni hlavy a negativní pól na spodním konci páteře, v kostrči. Mezi těmito póly probíhá proud vysoké frekvence. Tento proud je samotný život. Vodič tohoto proudu je páteř. Když jsou tyto síly v naprosté rovnováze, naše tělo je zcela zdravé. Zdraví není nic jiného než dokonalá rovnováha mezi těmito dvěma proudy. V primitivním jazyce Orientu, se pozitivnímu proudu říkalo „Ha“, což znamená slunce, a negativnímu proudu „Tha“, což znamená měsíc. Spojení obou proudů v naprosté rovnováze bylo symbolizováno slovem „Hatha“, což znamenalo dokonalé zdraví. Kdykoliv je rovnováha mezi těmito dvěma proudy porušena, tělo onemocní. Základní příčina takovéto poruchy rovnováhy je vždy psychická.

                                              

Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postaven systém Hatha Jógy. Cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické, ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Hatha jóga nás přivádí zpět k přírodě, ukazuje nám úzký vztah mezi tělem a myslí, učí nás, jak se stát pánem nad zdravím svého těla a mysli. V Indii je cvičení Hatha jógy velice rozšířené a pokročilí mistři mají ohromující schopnosti. Prováděním ásan pročišťujeme postupně nervovou soustavu, povzbuzujeme funkci jednotlivých orgánů a žláz s vnitřní sekrecí, zjemňujeme a zušlechťujeme mysl a stimulujeme životní sílu – pránu.

Hlavní podmínkou pro naše zdraví je to, abychom se naučili krok za krokem rozšířit své vědomí a vést ho do každé části svého těla, neboť pouze vědomím dokážeme udržet rovnováhu mezi životními silami, které vyzařujeme. Tímto způsobem můžeme zabránit vzniku nerovnováhy v našich životních energiích a předejít zrození nemoci. V tomto stavu vědomého ovládání rovnováhy jsme imunní vůči jakékoliv formě nemoci! Pokud už ale trpíme nějakou chorobou, můžeme znovu nastolit zdraví ve velice krátkém čase, a sice vědomým ovládnutím našich životních energií. Zde nás jóga učí o nervových centrech těla a jejich funkcích. Nervový systém je vodič životních proudů ...

 

yoga

Pranayama

02.06.2016 15:04
Pranayama Pranayama - práce s dechem, dýcháme zhluboka ...    Dýchejte zdravěji, revitalizujte celé tělo, uvolněte emoce a napětí, kontrolujte mysl, odstraňte únavu ... Všichni dýcháme, v každém okamžiku našeho života, ale většinou si toho vůbec nejsme vědomi. Dýchání je daleko více...

20 důvodů proč přidat Yogu ke své rutině

02.06.2016 15:02
20 důvodů proč přidat Yogu ke své rutině ... 1.     Zlepší psychickou koncentraci 2.     Zlepší držení těla 3.     Zlepší sportovní výkon 4.     Posílí imunitní systém 5.     Zrychlí úbytek...

Jak přišla Yoga na západ ...

02.06.2016 15:02
Jak přišla Yoga na západ ... Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé,...